Vivicas Vänner

Teaterstiftelsen Vivicas Vänner on akateemikko, teatterinjohtaja Vivica Bandlerin vuonna 1991 perustama säätiö, joka edistää näyttämötaidetta, luovaa taiteellista työtä sekä ympäristönsuojelua edistäviä hankkeita ja tutkimusta.

Säätiön hallitukseen kuuluvat teatteriohjaaja, kirjailija Raija-Sinikka Rantala (puheenjohtaja), ympäristönsuojelupäällikkö Camilla von Bonsdorff, kauppatieteiden tohtori Sirkka Hämäläinen-Lindfors ja näyttelijäntyön professori Dick Idman.


Teaterstiftelsen Vivicas Vänner r.f. grundandes år 1991 av akademikern och teaterchefen Vivica Bandler. Stiftelsen främjar scenkonst, skapande konstnärlig verksamhet samt projekt och forskning inom miljöskydd.

I stiftelsens styrelse sitter teaterregissör och författare Raija-Sinikka Rantala (ordförande), miljöskyddschef Camilla von Bonsdorff, ekonomie doktor Sirkka Hämäläinen-Lindfors och professor i scenkonst Dick Idman.