Vivica Bandler

vivicavasVivica Bandler (1917–2004) oli suomalaisen teatterin avarakatseinen uudistaja, rohkea ja kekseliäs ohjaaja ja ennakkoluuloton teatterinjohtaja, jolle mahdoton oli elämänasenne. Vuonna 2017 juhlimme Vivican elämäntyötä.


Vivica Bandler (1917–2004) var den finländska teaterns vidsynta förnyare, en modig och uppfinningsrik regissör och en fördomsfri teaterchef. Enlig henne var ingenting omöjligt. År 2017 firar vi Vivicas livsverk.